DOKUMENTY WYMAGANE NA ETAPIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do zapoznania się z

Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Moje życie – moja firma!”

oraz zostaną zaproszone do podpisania i złożenia następujących dokumentów:

  1. Umowy doradczo-szkoleniowej dla UP przystępujących do projektu „Moje życie – moja firma!”,
  2. Oświadczenia Uczestniczki/Uczestnika Projektu (o przetwarzaniu danych osobowych).

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się poniżej.