Aktualności

05.05.2017 r. - AKTUALIZACJA HARMONGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA

News 

Szanowni Państwo!

W załączeniu zamieszczamy zaktualizowany harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem oraz do udziału w zajęciach. 

Szanowni Państwo!

W załączeniu zamieszczamy zaktualizowany harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem oraz do udziału w zajęciach.