Aktualności

06.04.2017 r. - LISTA OSÓB KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W II TURZE REKRUTACJI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Plakat Moje życie - moja firma! 

Szanowni Państwo!

W załączeniu zamieszczamy listę osób, które złożyły formularze rekrutacyjne w II turze naboru z wyszczególnieniem osób, które

zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie

tych, które zostały umiesczone na liście rezerwowej

oraz tych, które nie uzyskały 60 % punktów na etapie oceny merytorycznej w związku z czym nie mogą wziąć udziału w projekcie. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wynikami!